Formularul A1 – ce documente sunt necesare pentru eliberarea formularului A1?

Uneori, companiile au nevoie sa isi extinda aria de lucru si in alte tari, lucru ce ajuta la dezvoltarea companiei respective, dar si a faptul ca aceasta va fi recunoscuta la nivel international. Si acest lucru este posibil doar daca angajatii priceputi vor fi trimisi in tarile respective pentru a-si continua munca. Dar pentru a fi posibil, trebuie sa fie eliberat un document de la CNPP (Casa Nationala de Pensii Publice), care atesta faptul ca acei angajati sunt asigurati in sistemul de securitate sociala din Romania.

Acest document poarta numele de formularul A1 si este asigurat exclusiv de catre angajator, care trebuie sa intocmeasca toate actele necesare detasarii salariatului.

Asadar, care sunt acele acte (cereri) pe care angajatorul trebuie sa le completeze in vederea detasarii angajatului sau?

 1. certificatul de inregistrare a societatii, eliberat de catre oficiul teritorial al registrului comertului;
 2. certificatul de atestare fiscala, eliberat de unitatea teritoriala competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din care sa rezulte ca angajatorul in cauza nu are datorii la bugetul general consolidat, la data depunerii solicitarii privind determinarea legislatiei aplicabile;
 3. declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte numarul total de salariati incadrati cu contracte individuale de munca la data solicitarii determinarii legislatiei aplicabile, numarul salariatilor care isi desfasoara activitatea in Romania si numarul salariatilor detasati in alte state;
 4. document care atesta situatia angajatorului, emis de oficiul teritorial al registrului comertului pentru luna in curs;
 5. documentele in care este clar mentionata starea financiara actuala a comerciantului din Romania sau din strainatate, verificata, aprobata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul;
 6. din partea angajatorului trebuie efectuata o declarative pe propria raspundere prin care sa se ateste cifra de afaceri realizata de acesta in Romania si cea realizata de acesta pe teritoriul altor state in ultimul an, respectiv de la data infiintarii, dupa caz, sau declaratie pe propria raspundere a angajatorului prin care sa se ateste numarul de incarcari si descarcari de marfuri, realizate pe teritoriul Romaniei si pe teritoriul diferitelor state membre in care aceste operatiuni au avut loc, in ultimul an, respectiv de la data infiintarii, dupa caz;
 7. un document sub forma unui chestionar care atesta determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate sau declaratie referitoare la tiparul de lucru al soferilor din ultimele 12 luni si, situatia estimata a tiparului de lucru pentru urmatoarele 12/24 luni, dupa caz (statele membre in care soferii desfasoara, de regula, activitatea);
 8. declaratia lunara (declaratia 112) privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (anexa 1.1 – anexa angajator si anexa 1.2 – anexa asigurat pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze), cu confirmarea depunerii/transmiterii la autoritatile fiscale;
 9. actul de identitate din Romania al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze temporar pe teritoriul altui/or stat/e membru/e;
 10. contractul individual de munca al salariatului/tilor pe care angajatorul intentioneaza sa-l/i detaseze pe teritoriul altui stat membru, din care sa rezulte inclusiv:
 11. a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata pe teritoriul altui stat membru;
 12. b) drepturile salariale care vor fi platite, moneda in care vor fi platite, precum si modalitatile de plata;
 13. c) in functie de desfasurarea activitatilor in strainatate trebuie sa fie mentionate si prestatiile in bani;
 14. d) conditiile de clima;
 15. e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea/le tara/i;
 16. f) conditiile necesare pentru a nu fi pusa in pericol viata, libertatea sau siguranta personala ale angajatului;
 17. g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

Asadar, avand in vedere cererile de mai sus pe care trebuie sa le completeze angajatorul pentru salariatul care urmeaza sa fie deportat, abia apoi va fi eliberat de la CNPP formularul A1 prin care angajatul va reusi sa fie deportat intr-un alt stat membru Uniunii Europene.

LEAVE A COMMENT